Com fer un wordpress musical?

Aquestes fases serveixen per crear qualsevol blog en wordpress, però el que es pretén és fomentar la difusió de les experiències de professionals en educació musical. D’aquí ve el nom d’aquesta entrada.

 • Per què WordPress?

– Perquè ens permet ordenar les entrades segons una categoria o temàtica,la que nosaltres donam a cada entrada abans de publicar, fins i tot podem tenir dins les categories generals, subcategories o subelements. Dóna una aparença de plana web i és més fàcil navegar i trobar informació més ràpidament.

– És molt intuïtiu i fàcil d’utilitzar.

– Ens permet, de manera gratuïta i unes altres de previ pagament, escollir entre diferents temes i aparences, per poder personalitzar al màxim el nostre blog.

– Podem fer diferents tipus d’entrades: imatge, cita, enllaç, minientrada,…

– Permet guardar en el “borrador” les entrades que encara no volem publicar. A més es  poden editar de manera molt senzilla i podem afegir multimèdia, enquestes, contacte o ubicació a cada una de les nostres entrades.

– El menú, que podem configurar a partir de les nostres categories, es pot personalitzar o modificar.

– Podem enllaçar les publicacions de les nostres entrades amb xarxes socials com: Twitter, Facebook, Google+, Linkendln… Això ens permet arribar a un major nombre de lectors i difusió de les nostres entrades.

– Segurament podem destacar moltes més avantatges, però aquestes són les més significatives quant a la nostra elecció.

 • Primer pas: Donam un nom al nostre blog

Primer de tot hem d’anar a aquesta plana web per “batejar” el nostre blog: posam el nom que volem i escollim el tipus de blog que volem (gratuït, premium o business). El nostre blog, per exemple, és gratuït.

Per exemple, anomenam el nostre blog “provaexempleblog”:

prova

Abans de crear el blog has de saber que tenim moltes opcions, com veiem a la imatge anterior: “.com” “.es”… La gratuïta i bàsica amb la que tenim moltes prestacions, és suficient per començar.

També ens avisa si el nom que estam donant està en ús o no (X en ús, V podem utilitzar aquell nom).

 • Segon pas: Personalitzam el nostre blog

Hem donat a “crear blog” després d’haver escollit el nom i ens surt això. Donam a “cambia el tema de tu blog”

crear

Ens surt el “escritorio”, on hi ha un menú a l’esquerra que ens permet configurar tot el que vulguem del nostre blog. Primer de tot hem d’escollir un tema d’aparença, hi ha de gratuïts i de pagament:

tema

Seleccionam el que ens agradi i li donam a “personalizar”. Se’ns obrirà un menú a la dreta que ens permetrà afegir “widgets” (petites aplicacions que podem incloure en el nostre blog), canviar els colors del blog, el tipus de lletra, el títol del blog… A més podem canviar el nom del widget que apareix per defecte. Per exemple, “cercar” en lloc de “search”.

widget

Una vegada fets tots els canvis li donem a “guardar” i després a “cerrar”.
 • Tercer pas: Com puc crear menús i categories?

Es troba en el menú superior a l'esquerra.

Es troba en el menú superior a l’esquerra.

Una vegada estam en “escritorio”, donam a “entradas” i després “categorias”. Aquí podem afegir tantes com necessitem, a més si volem podem posar subcategories. Per exemple, hem creat la categoria “Partitures” i volem una subcategoria “Piano” dins aquesta:

categories

Ara cada vegada que escrivim una entrada li podem donar una categoria, així totes les entrades relacionades amb la mateixa temàtica, les podrem trobar al mateix lloc.

Per crear el menú que es veurà en tot moment en el blog i que ordenarà les entrades per temàtiques, ho podem fer de la següent manera:

 1. Donam a “Apariencia” i després “Menú”.
 2. Cliquem a “Categorias” i seleccionam tot, després donam a “añadir todo”.
 3. Totes les categories estan en el mateix nivell (totes són superiors i no hi ha subelements), per aquesta raó podem desplaçar cap a la dreta les categories que vulguem convertir en subelements.
 4. Donam a “Crear menú”.
 5. Una vegada hem fet el pas 4, clicam a “Apariencia” i “Personalizar” del menú de l’esquerra.
 6. Ara tenim un menú a la dreta: clicam a “Menú” i escollim el menú que hem creat, donam a “Guardar” i “Cerrar”. Ara a la pàgina principal ens sortirà el menú per on el lector podrà navegar i anar a llegir les entrades amb la temàtica que vulgui.
Afegim totes les categoríes que vulguem que surtin al nostre menú.

Afegim totes les categoríes que vulguem que surtin al nostre menú.

Convertim en subelement desplaçant cap a la detra la categoria.

Convertim en subelement desplaçant cap a la detra la categoria.

Escollim el menú que hem confeccionat perquè es faci visible

Escollim el menú que hem confeccionat perquè es faci visible

Ara ja podem començar a escriure les nostres entrades!

 

 

 

Poli-rítmia sonora!

Aquesta activitat es pot fer en diferents sessions. Primer de tot presentam la partitura, jo he composat aquesta per diverses raons que ara no avançaré:

Partitura polirítmica

Partitura polirítmica

Podem realitzar l’exercici de la següent manera: 

Primera part:

 1. Picam cada fragment, primer la mestra i després els alumnes. Repetim el fragment fins que la mestra consideri.
 2. Quan hem picat tots els fragments, dos fileres de nins fan el primer fragment i altres dos fan el segon.
 3. Fem el mateix amb el tercer i quart, fins que la mestra trobi.
 4. Després assignam un fragment a cada filera (hem de fer quatre fileres de nins).
 5. En aquest punt, quan piquen tots junts, hem de fer una reflexió: què passa en el tercer compàs? Tots han d’entendre que la negra va passant a la pulsació següent, per tant només sona un pic cada veu en aquest compàs.
 6. El quart compàs, que és igual per a tots, ens serveix per controlar que tots acaben alhora.

Segona part:

 1. Repetim el mateix que en la primera part, però afegim els instruments (poden ser qualsevol, però no melòdics).
 2. Podem jugar a primer sona un pic cada instrument i sense perdre pulsació comença l’altre. Quan han sonat tots quatre comencen a la vegada tots. D’aquesta manera, controlam que tots ho fan bé i alhora tots estan concentrats per picar quan li toqui.

Tercera part:

 1. Repartim tubs sonors: primera filera “do”, segona “mi”, tercera “sol” i quarta ” do’ “.
 2. Picam com hem fet en la segona part.
 3. Tornam a reflexionar sobre el tercer compàs: què ha sonat? Han de arribar a la conclusió de que és un arpegi, l’arpegi de do. Aquí podem fer la distinció entre acord i arpegi, i jugar “ara vull un arpegi” “ara vull dos acords de do”… Així els nins veuran la diferència clarament.

Nota:

 • Aquesta partitura ens ha ajudat a dur la pulsació de manera correcta, sinó no sonaria bé en el tercer i quart compàs.
 • Ajuda al mestre a controlar fàcilment si qualque filera s’ha perdut gràcies al tercer i quart compàs.
 • Si repetim el fragment un parell de pics seguits, els nins que s’han perdut, poden tenir de referència el quart compàs per tornar a començar.
 • El tercer compàs ens ha ajudat a entendre millor què és un acord i un arpegi.